SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP

 

- Chống thấm

 

- Chống kiềm

 

- Chống nấm móc

 

- Tiết kiệm sơn phủ

 

SƠN NHẬT BẢN