SƠN PHỦ NGOẠI MỊN

- Độ che phủ cao

 

- Sáng đẹp lộng lẫy

 

- Chống nấm móc

 

- Chống vi khuẩn

 

SƠN NHẬT BẢN